Home » Tag: venus transit 2021 in virgo effects

Tag Archives: venus transit 2021 in virgo effects

ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭ..!

ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಶುಕ್ರನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದ. ಈಗ ಅವನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅವನು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನನ್ನು ಮಂಗಳಕರ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇವನು ವೃಷಭ ಮತ್ತು ತುಲಾರಾಶಿಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶುಕ್ರನು ಸಂತೋಷ, ದೈಹಿಕ ಸಂತೋಷ, ವೈವಾಹಿಕ ಸಂತೋಷ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕಾರಣವಾದಗ್ರಹ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ಯಾವುದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೇಲೆಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ...

Read More »